Esbjerg Tandemklub

De er blinde, men søger fællesskab i en tandemklub.
Esbjerg tandemklub for blinde og svagtseende viser vejen for en meningsfyldt tilværelse for handicappede medborgere, men vil gerne have flere med i fællesskabet.
Tekst: Søren Alkærsig Foto: Jørgen Juhl.
Har De nogen sinde tænkt på, hvor handicappet, man ville blive, hvis man pludselig mistede synet. Prøv, ved at lukke øjnene et øjeblik, at forestille Dem, hvad det vil sige ikke at kunne se noget som helst. Prøv at forestille Dem, hvad det vil sige netop i denne tid, hvor alt grønnes og forårets store farvespekter er ved at køre på højeste gear. Hvad det vil sige ikke at, kunne opleve disse naturindtryk. Kan De nogenlunde forestille Dem det, har De også i nogen grad de blindes og svagtseende situation i en nøddeskal.
Ønsker ingen medlidenhed Nu er det såmænd ikke. fordi de blinde selv angler efter medlidenhed - de har lært at leve med deres handicap og søger på forskellig vis at søge sammen i grupper for at få en slags fællesskab ud af det Heldigvis bliver der også gjort en hel del for dem - bl.a. gennem blindesamfundet og på anden måde. Men tro ikke, at de blinde blot sætter sig hen og lader livet glide forbi sig. De er skam også selv aktive for at komme i gang og så vidt mulig leve en normal tilværelse.
Starten i Esbjerg Et af de gode initiativer, som er blevet taget - i Esbjerg for godt fem år siden - var stiftelsen af de blindes egen Tandemklub- »Esbjerg tandemklub«. Foreningen blev til, fordi flere blinde og svagtseende talte med hinanden om at danne en sådan klub, som det er sket mange andre steder i landet.
(privat indskudt sætning fra Bodil: Jeg indkaldte til oprettelse af Esbjerg Tandemklub den 18. april, i dagcentret i Skolegade. Der kom 11 interesserede. Det var Ove og Vera Christiansen, Karen og Erling Kirketerp. Lise og Ib Lønborg, Erik Kiørbye. Kirsten og --- Ravnkjær, Ruth Trip. Og mig selv Bodil Thuesen. Ruth blev valgt til formand og Bodil som kasserer, Ove blev bestyrelsesmedlem, Ib Lønborg blev valgt som revisor. Jeg brugte rigtig mange resurser på at få tandemklubben startet og det er dejligt at se, at det er lykkes).
Der var ikke så. Langt fra snak til handling. Med Ruth Trip - den nuværende formand - og Bodil Thuesen, - den nuværende kasserer som igangsætte, blev der indkaldt til stiftende generalforsamling den 18. april 1978, hvorefter foreningen, der havde god tilslutning fra starten, var en realitet. Den nye forening fik lov at holde til på Dagcentret i Skolegade de første par år, men fik først fast lokale her senere, dels et mødelokale, klublokale - dels et lokale i kælderen til tandemcyklerne. Dem ejer foreningen 13 af i dag. To af dem er skænket af Esbjerg kommune, tre af Dansk cyklistforbund, medens Dansk blindesamfund har givet 5-6 køretøjer. Endelig har Lionsklubberne og cyklehandler Poul Henriksen i Storegade givet hver en cykel. Sidstnævnte var et »pragteksemplar« fra 1950. Den var vel ikke helt efter forskrifterne, men medlemmerne af tandem klubberne fik den »restaureret« og forsynede den med gear. Det er alle tiders køretøj i dag, siger man i foreningen. Derudover råder man over en rigtig racertandem med ikke færre end femten gear. Den har foreningen selv bekostet, formedelst 3000, kroner.
Også konkurrence løb - Vores forening har i dag ca. 50 medlemmer; heri medregnet »piloterne«, som er i flertal, fortæller foreningens formand, Ruth Trip, selv totalt blind. Vi ville i grunden gerne have nogle flere helt blinde som medlemmer - i øjeblikket er der kun tre med, som slet ikke kan se. Derudover har vi en del svagtseende medlemmer.
1
- Hvad er em »pilot?« - Det er et fuldt seende medlem. Et tandem par består altid af en blind og en »pilot«. Sidstnævnte sørger naturligvis fra sin plads foran at »styre foretagendet«, deraf navnet »pilot«; - Og foreningens formål? – Det er udpræget at sørge for, at vore medlemmer via tandemcyklerne kommer ud på ture i naturen.
- De fleste gør det også for at få motion, men vi har også medlemmer, der deltager i rene konkurrenceløb. De er med i kredsmesterskaber under Dansk handicapidrætsforbund (DHIF) og kan via disse kredsmesterskaber senere komme med i forbundsmesterskaberne. Et kredsmesterskab kvalificerer altid til deltagelse i et forbundsmesterskab.
I øjeblikket har klubben her for øvrigt et par med til et Marathonløb (42 km) for tandemcykler i England. Det er Poul Erik Skarby (pilot) og Svend ---?. De var de eneste her fra Danmark, som efterkom indbydelsen til dette løb.
2
- Hvor langt kommer De omkring med Deres tandemcykler? - Vi kører ture på omkring 25-30 kilometer - i øvrigt helst i flok for at styrke sammenholdet. Vi kommer skam langt omkring - Tjæreborg, Hjerting og Varde er udprægede 'udflugtsmål. I øjeblikket har vi en fast »køredag«, nemlig mandag, men ville gerne netop nu have den udvidet til også at omfatte tirsdag. - Hvad koster det at blive medlem? - Vore medlemmer betaler 120 kr. årligt. der erlægges med 2 x 60 kroner i januar og juli. I tilskud, fra, Danskblidesamfund får VI samme beløb på årsbasis pr. medlem. Udgifterne 'omfatter bl.a. penge til forskellige arrangementer. Er VI ude at rejse, 'får vi, hvis det drejer sig om et arrangement i forbundsregi, får vi rejseudgifterne dækket, dels gennem Dansk blindesamfund, dels gennem Dansk, handicapidrætsforbund. Ved alle andre - private - arrangementer må vi selv dække udgifterne. - Hvor mange tandemklubber for blinde og svagtseende er der ud over landet?
Fra venstre ses ---. ---. Kirsten ----. ---. Ruth Trip & Hans Erik Skovgaard.
- Vi er efterhånden kommet op på omkring 30 klubber. I Syd - og Sønderjylland er der ud over Esbjerg-klubben en klub i Vejen og Grindsted, samt en enkelt der dækker hele Sønderjylland - »Sønderjyllands tandemklub«. Langt hovedparten af klubberne er tilsluttet DHIF, hvor fra koordineringen af de for skellige konkurrenceløb .sker i et specielt tandem udvalg, nedsat af os selv.
»Piloter« og »bagsmækkere« - Hvordan ligger det med tilslutningen lige nu til Esbjerg tandemklub? - Vi har sådan set rigelig med »piloter«, hvorimod det kniber med bagsmækkere«.
»Bagsmækkere«? - Ja, det er en populær betegnelse for han/hun, der sidder bagest på køretøjet, altså den blinde eller svagtseende. - Vil det sige, at der har lukket for tilgangen af »piloter«. - Nej, de bliver skam ikke afvist, hvis de melder sig, men det ville som nævnt være rart, om vi kunne få endnu flere helt blinde og svagtseende med. Vi ved jo desværre, at de er der, men af en eller anden grund ikke har meldt sig.
I øvrigt kan det godt til tider også knibe med at få nok »piloter«, især i ferietiden. Disse behøver ikke at være medlemmer for at komme med men vi ser da gerne, at de bliver det.
- Hvad betyder klubben psykisk for de blinde og svagtseende? - Umådelig meget - både under løbet, men især efter, hvor vi ved en sammenkomst i klublokalet i dagcentret kan dyrke et samvær, som vi ellers ikke ville have mulighed for. Vi kan tale sammen, både under selve cykelturen, men, især i forbindelse med sammenkomsten efter turene - det har i hvert fald betydet meget for mig. Vi føler i forbindelse med disse cykelture og »efter snakken« i klublokalet, at vi, selvom vi er blinde eller svagtseende, er på »lige fod« med de seende. Vi kører jo faktisk en cykeltur, vi taler sammen og oplever noget sammen. Det eneste, vi ikke kan, er naturligvis at styre cyklen, slutter fru Trip.
Esbjerg tandemklub markerer i øvrigt sin fem års beståen med et løbs arrangement i dag. Der bliver to former for løb. Løb A er for tandemklubbernes motionskørere, altså en tur helt uden konkurrencemoment, men hvor formålet er blot dette at være sammen og komme hinanden ved. Turen bliver på 28 kilometer. Løb B er et tandem løb på 58-85 kilometer for tandemklubbernes konkurrencekørere. Begge løbene har start og mål på Novrupvej. Løb A har samlet start, medens Løb B er opdelt i dameklassen, mixed klasser og herre klassen, sidst nævnte kører 85 km. Mixed klasse 65 km. og dameklassen 58 km. Om aftenen er der festligt samvær med spisning for alle deltagere. I øvrigt trækkes der blandt alle deltagerne par i tandemcykling lod om en Tjæreborg rejse.
Af andre arrangementer i sommerens løb kan nævnes at Esbjerg klubben lørdag den 20. august er arrangør af kredsmesterskab. Der omfatter Sønderjyllands amt. Samt klubberne i Ribe, Vejle og Fyns amter. Løbet er kvalificeret til deltagelse i forbundsmesterskaberne, der i år desvære er lagt på samme dag som klubben i Esbjerg kører »Vadehavsløb«.